دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ثمیله (فخرالملوک)

دختر شمس الملوک (طوبی) غفاری و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)؛ همسر علی پارسی پور؛ و مادر شهرام، شهریار، شهباز، مریم بانو، و شهرنوش

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید