دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست: فرح السلطنه (نصرت الملوک)، ثمیله (فخرالملوک)، عزت الله والا، مهرناز جلالی قاجار (فرزند نصرت الله و مهری خانم)، نصرت الله جلالی قاجار (فرزند فرح السلطنه)، و بدرالملوک والا (جلو)؛ فرح السلطنه، ثمیله، و عزت الله فرزندان شمس الملوک غفاری (طوبی) و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان) بودند. بدرالملوک والا دختر محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان) از همسر اولش؛ او همسر احمد شاه قاجار بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها فرناز بهزادی
  • متعلق به فرناز بهزادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 13100A10
  •