دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هراچ امیرخانیان

هراچ امیرخانیان کوچکترین فرزند ایزابل سروریان (امیرخانیان) و سرپ خان امیرخانیان است. او در سن ۸۰ سالگی در کشور هند چشم از جهان فرو بست.

هراچ امیرخانیان کوچکترین فرزند ایزابل سروریان (امیرخانیان) و سرپ خان امیرخانیان است. او که در مسکو در رشته برق تحصیل کرده بود، پس از بازگشت به ایران در امور مهمی در این حوزه فعالیت کرد که یکی از جالب توجه ترین آنها تأسیس سینمایی در سرپل تجریش تهران بود. هراچ بخش اعظمی از زندگی خود را وقف تدریس و رسیدگی به کودکان فقیر و یتیم ارامنه کرد. او در سال ۱۳۲۵ به همراه خواهر خود رز امیرخانیان برای تدریس در مدرسه ارامنه داویدیان عازم هندوستان شد. سرانجام هراچ در سن ۸۰ سالگی در کشور هند چشم از جهان فرو بست. بستن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو