دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آواکیان

این مجموعه مشتمل است بر عکس ها و اسناد خانوادگی نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) که در این آرشیو به شکل مجموعه آواکیان تنظیم شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۳۱۷ ق تا ۱۳۷۹ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1260
  •