دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدیقه دولت آبادی

مجموعه متشکل از مکاتبات، سخنرانی ها، مقالات، نشریات، عکس ها و نوشته های داستانی صدیقه دولت آبادی (۱۳۴۰-۱۲۶۱ ش) و مقالاتی است که درباره زندگی و کار او نوشته شده است. این مجموعه شامل این اسناد است: مکاتبات با قمرتاج دولت آبادی (۱۳۷۱ ش-۱۳۱۷ ق)، نوشته های مربوط به سفرهای مختلف به اروپا، کار در وزارت معارف و دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی از جمله کانون بانوان، جمعیت نسوان وطنخواه ایران، جمعیت راه نو، و کنگره بین المللی زنان و صلح. علاوه بر موارد یاد شده این مجموعه شامل هفت شماره از دوره سوم نشریه زبان زنان چاپ تهران (۱۹۴۵-۱۹۴۲) نیز هست.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

 • توضیح در باره اخذ اسناد

  اصل مدارک و اسناد این مجموعه توسط مهدخت صنعتی در انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام به امانت گذاشته شده است. علاوه بر آن، برخی عکسها و اسناد را مهدخت صنعتی و افسانه نجم آبادی برای این مجموعه در اختیار ما گذاشته اند.

 • تاریخچه

  قدیمی ترین نامه ها، نامه ای است که صدیقه دولت آبادی در راه مسافرت به خارج خطاب به حاکم کرند نوشته و به دلیل آنکه از خروج وی ممانعت کرده اند اعتراض کرده است. سالها بعد ماجرای این روزهای بازداشت را در مجله زبان زنان نیز بازگو کرده است. قسمت عمده نامه ها، نوشته صدیقه دولت آبادی به خواهرهای کوچکتر از خودش، فخرتاج و قمرتاج، است. بخش اول نامه هایی است که وی در سفر اول خود به اروپا به آنها فرستاده و در آن از تجربیات خود برای خواهران نوشته. اغلب نامه ها حاوی نصیحتهای «مادرانه» به خواهرانش است. چند نامه به زمان دیرتری، زمانی که دولت آبادی در تهران بود و قمرتاج در انگلستان تحصیل می کرد، تعلق دارد. بخشی از نامه ها مربوط به مکاتبات اداری است.

  سایر مطالب مجموعه شامل برخی دستخط های نوشته هایی است که بعدا در نشریات به چاپ رسیده اند، نشریات دو دوره اول و سوم زبان زنان، و برخی مقالاتی که در نشریات در باره صدیقه دولت آبادی به چاپ رسیده است.

 • تاریخ حدود ۱۳۳۲ ق تا ۱۳۴۰ش
 • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۹ ش
 • شماره اخذ 905-906-1017
 •