دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت پستال، سه دختر ایرانی، حدود ۱۳۳۱ ق

کارت پستال، سه دختر ایرانی، حدود ۱۳۳۱ ق

کارت پستال با عکس سه دختر از خانواده دولت آبادی (چپ به راست): فخر تاج دولت آبادی، قمر تاج دولت آبادی، فروغ دولت آبادی شهاب. قمر تاج متولد سال ۱۳۲۶ قمری بود و در نتیجه این عکس احتمالاً در سال ۱۳۳۱ گرفته شده است. کارت از طرف یحیی دولت آبادی در منطقه زرگنده تهران به آلیس و سیمون در بروکسل در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۱۷ فرستاده شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  عنوان برگرفته از زیرنویس عکس.

 • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
 • متعلق به مجموعه خصوصی مهدخت صنعتی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 906A1
 •