دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های صدیقه دولت آبادی به فخرتاج و قمرتاج

نامه های صدیقه دولت آبادی به فخرتاج و قمرتاج

نامه های صدیقه دولت آبادی به خواهرانش فخرتاج و قمرتاج، دختران حاج میرزا هادی دولت آبادی و همسر دومش مونس آقا. از جمله: نامه های مربوط به دوران اقامت صدیقه دولت آبادی در اروپا، نامه های مربوط به دورانی که به ایران باز گشته بود، و نامه هایی که در زمان اقامت قمرتاج در لندن به او نوشته است. این نامه ها شامل نامه هایی است در باره مهمانی سفارت افغانستان، مهمانی مدرسه آلیانس، و کنگره بین المللی اتحاد زنان در پاریس.

نمای تفصیلی

  • آفریننده صدیقه دولت‌ آبادى
  • تاریخ ۱۳۴۱ یا ۱۳۴۲ ق تا ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۱ ق
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۸ اسفند ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1017A32
  •