دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌هایی از جمعیت نسوان وطنخواه ایران به صدیقه دولت آبادی

نامه‌هایی از جمعیت نسوان وطنخواه ایران به صدیقه دولت آبادی

دو نامه به همراه یک پاکت نامه از جمعیت نسوان وطنخواه ایران به صدیقه دولت آبادی. یکی از نامه ها معرفی صدیقه دولت آبادی به عنوان نماینده جمعیت نسوان وطنخواه ایران است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۴۱ یا ۱۳۴۲ ق تا ۱۳۴۲ یا ۱۳۴۳ ق
 • یادداشت ها

  متن پشت پاکت:‌[دستخط صدیقه دولت آبادی] اسناد کرند مربوط به ظلم مسئولان نظامی که مرا، پول، و اسناد مربوط به کنگره بین المللی ام را توقیف کردند.

 • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
 • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1017A5
 •