دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصاحبه روزنامه اطلاعات

مصاحبه روزنامه اطلاعات

افراد نشسته از چپ به راست: خانم بصیری، صدیقه دولت آبادی، و خانم مستوفی، و بقیه ناشناخته هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰.۸ × ۱۵.۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به مجموعه صدیقه دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1017A135
  •