دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرافت‌الدوله خواجه نوری

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی، اسناد حقوقی و مالی، نوشته‌ها، و مشق خط

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۴ مرداد ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 16196
  •