دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معزّزالسلطنه

معزّزالسلطنه

نوشته روی عکس: مادربزرگ بهمن، مرحوم خانم معزّزالسلطنه؛ نوشته پشت عکس: خانم معزّزالسلطنه، مادر بزرگ پدری بهمن خازنی مقدم می‌باشند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه‌ دیگری از این عکس در همین مجموعه با شماره 16196A26 موجود است.

 • ابعاد ۱۴ × ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16196A24
 •