دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری

دفترچه رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری

دفترچه دستنویس رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری با عنوان «ایران نظم ندارد».

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متأسفانه هنگام عکسبرداری، صفحه‌های ۱۹-۲۰، ۴۴-۴۳، و ۶۸ از قلم افتاده‌اند.

 • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16196A47
 •