دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمرالسلطنه

قمرالسلطنه

نوشته پایین عکس: این‌هم به احتمال قوی خانم قمرالسلطنه می‌باشد در دربار ناصری. از پارچه لباس که به من داده‌اند خوب شناختم، رقی خواجه نوری؛ نوشته پشت عکس: مرحوم خانم قمرالسلطنه، جده بهمن خازنی مقدم، [امضاء:] شرافت خواجه نوری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A15
  •