دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک زن

یک زن

ناشناخته؛‌ نوشته پایین عکس: در دربار ناصرالدین شاه

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس: Photographie Artistique، تهران

 • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16196A16
 •