دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت فرمانفرمایان پیرنیا

مجموعه‌ای از عکس‌ها و اشیاء خانوادگی شامل مبلمان، ظروف، چراغها، آیینه، لباس و پارچه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ قمری
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 13102
  •