دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الملوک فرمانفرمایان

عزت الملوک فرمانفرمایان

دختر سوم عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 13102A29
  •