دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست به چپ: مریم فیروز، لیلی فیروز، و عزت الملوک فرمانفرمایان

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  این عکس در روستای امامه گرفته شده است.

 • ابعاد ۶ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13102A30
 •