دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الدوله همراه خانواده

عزت الدوله همراه خانواده

راست به چپ: تاج الملوک (دختر دوم عزت السلطنه و نوه عزت الدوله)، عزت الدوله (دختر مظفرالدین شاه و همسر عبدالحسین فرمانفرما)، گوهر ملک (افضل)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 13102A24
  •