دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستوره افشار

ت ۱۳۱۲ یا ۱۳۱۳ ق

مستوره افشار (حدود ۱۳۱۲ ق - حدود ۱۳۲۴ ش)، بزرگترین فرزند ملک سلطان خانم و جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه) بود. از فعالان امور زنان، عضو جمعیت نسوان وطنخواه بود و پس از محترم اسکندری به ریاست انجمن برگزیده شد.

منبع این اطلاعات، صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی)، وصفحه ویکی‌پدیای مستوره افشار است: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1#cite_note-sanasarian.DB.B6.DB.B3.DB.B4-5 بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید