دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سوزن دوزی

سوزن دوزی

سوزن دوزی کار دست چهار خواهر: مستوره افشار، توران افشار، آلجای افشار سوباتایلو، و هایده افشار

نمای تفصیلی

  • آفریننده مستوره افشار
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۸ × ۵۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A1
  •