دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستوره و هایده افشار در پاریس

مستوره و هایده افشار در پاریس

از راست: مستوره و هایده افشار در پاریس. نوشته روی عکس: «به الجای عزیزم، مستوره». پشت عکس: «الجای جانم، قربانت شوم؛ کاغذهای تو مرتباً به ما می رسد و من هم مرتباً به تو کاغذ می نویسم، یا به توسط توران می فرستم یا مستقیماً با پست. معلوم می شود هیچ کدام به تو نمی رسد. من و آئیده [هایده] در این خصوص تقصیر نداریم و یک دقیقه نیز ترا فراموش نکرده ایم. قربان تو. خودم [ناخوانا] عزیزم ترا و شاهزاده جانم را از دور می بوسم. مستوره تو. الجای عزیزم. عکس های خود را که من می فرستم هم برای تو است هم برای [بچه؟]. مثل کاغذهایم در تعجب هستم چرا گله می کنی. ترا خیلی خیلی دوست دارم. از آن هم تعجب دارم، چرا تصور می کنی که من ترا دوست ندارم؟ خیال نکن که من مثل عکسم چاق هستم. بی لباس یا با لباس یقین دارم که [ناخوانا].»

نمای تفصیلی

  • آفریننده مستوره افشار
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A18
  •