دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته زیر عکس: «اعضاء انجمن زرتشتیان تهران و اعضاء کمیته تهران که باهم در ساختمان دبیرستان دخترانه زرتشتیان انوشیروان دادگر مراقبت داشته اند. روز۲۰ شهریور ۱۳۱۵ آماده و گشایش یافته است. (نامها برابر شماره از چپ به راست است) ۱. آقای رستم گیوشاهپور عضو انجمن و کمیته و نایب رئیس انجمن ۲. آقای فیروز گزدر از پارسیان بمبئی هنگام عکس برداشتن میهمان بوده، ۳. مستوره خانم افشار عضو کمیته ۴. آقای کیخسرو شاهرخ رئیس انجمن و کمیته ۵. شیرین خانم ایدلجی ریپورتر عضو کمیته ۶. جناب آقای رضاقلی هدایت (نیرالملک) عضو کمیته ۷. منیژه خانم ا. شاهرخ عضو کمیته، ۸. آقای گشتاسب فیروزگر عضو انجمن و کمیته ۹. آقای تیرانداز آرش عضو انجمن ۱۰. آقای مهربان شاهویر عضو انجمن ۱۱. آقای اردشیر کیامنش عضو انجمن ۱۲. آقای مهربان مهر عضو انجمن و کمیته ۱۳. آقای منوچهر ک. شاهرخ عضو انجمن و کمیته ۱۴. آقای گشتاسب خداداد فروتن عضو انجمن، ۱۵. آقای رستم آبادیان عضو انجمن. ۱۶. آقای خداداد سیروسی عضو انجمن ۱۷. آقای سهراب سفرنگ عضو انجمن»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A58
  •