دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر مستوره افشار

سنگ قبر مستوره افشار

نوشته روی سنگ: آرامگاه بانو مستوره افشار، دختر مرحوم جمشید خان افشار مجدالسلطنه که در روز چهارشنبه ۲۷ [یا ۲۳؟] شهریور ۱۳۲۵ شمسی به رحمت ایزدی پیوست

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات را صاحب مجموعه در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها مجید خلیل زاده
 • متعلق به مجموعه مجید خلیل زاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 17208A23
 •