دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرف الملوک همایونفر

شرف الملوک همایونفر

شرف الملوک دختر عموی گیتی افروز در دو سالگی

نمای تفصیلی

 • آفریننده یدالله همایونفر
 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به یدالله خان همایونفر؛ نوشته زیر عکس: شرف الملوک همایونفر، دو ساله، عکاس ی. همایونفر

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B10
 •