دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یدالله خان همایونفر

یدالله خان همایونفر

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به یدالله خان همایونفر؛ توصیف برگرفته از روزنگاری‌های گیتی افروز، دفتر اول: ۱۳۱۷- ۱۳۱۸، به کوشش ثمیلا ابراهیمی؛ نوشته روی عکس: تقدیم به دوست عزیزم [ناخوانا]

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B9
 •