دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه خواهر

سه خواهر

از راست: اقتدار الملوک، شمس الملوک، و درخشنده: دختران زهرا و یحیی محمودی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها شادی پرند
  • متعلق به مجموعه شادی پرند
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14136A11
  •