دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ایستاده از راست: علی اکبر سیاهپوش، مستانه سیاهپوش، ناشناخته، رضا سیاهپوش (عبدالرضا، فرزند نصرت غفاری و محمد سیاهپوش)، وشا سیاهپوش، مهران سیاهپوش، محمد سیاهپوش، ناشناخته، پوران دخت پزشک نیا (دختر نصرت سیاهپوش و عبداللطیف پزشک نیا)، آقای دفتری؛ نشسته از راست: توران میرابوتراب (گیسا سیاهپوش، همسر علی اکبر سیاهپوش)، بدیع الزمان غفاری (دختر شایسته خانم و حیدرقلی خان) که دخترش زهره استاد آقاجانی را در بغل دارد، نوابه غفاری، و نصرت سیاهپوش (خواهر محمد سیاهپوش). مستانه، وشا، و مهران فرزندان توران امیرتراب (گیسا سیاهپوش) و علی اکبر سیاهپوش هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ شیبانی
  • متعلق به مجموعه فرخ شیبانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 13105A14
  •