دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتی لورن (مهین حداد)

بتی لورن (مهین حداد) همسر ابوالقاسم حداد بود؛ فرزندان آن دو: منیژه، بیژن، و پرویز حداد

بتی لورن یک مدل لباس انگلیسی الاصل بود و به گفته خانواده توسط برادرش با ابوالقاسم حداد که در انگلستان مشغول تحصیل بوده است آشنا شد و با وی ازدواج کرد. او نامش را به مهین حداد تغییر داد. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید