دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست به چپ: مهین حداد، به همراه منیژه حداد (فرزند سوم مهین حداد) در آغوشش، بیژن حداد (فرزند دوم مهین حداد)، پرویز حداد (فرزند اول مهین حداد)، ابوالقاسم حداد (همسر مهین حداد).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه حداد رحیمی نژاد
  • متعلق به منیژه حداد رحیمی نژاد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1281A13
  •