دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهین حداد و فرزندانش

مهین حداد و فرزندانش

مهین حداد و فرزندانش: پرویز حداد (فرزند اول مهین حداد) سمت چپ، بیژن حداد (فرزند دوم مهین حداد) سمت راست، منیژه حداد (فرزند سوم مهین حداد) جلو.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه حداد رحیمی نژاد
  • متعلق به منیژه حداد رحیمی نژاد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1281A14
  •