دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف نشسته، از راست به چپ: نفر دوم مهین حداد، نفر سوم ابوالقاسم حداد (همسر مهین حداد).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه حداد رحیمی نژاد
  • متعلق به منیژه حداد رحیمی نژاد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1281A9
  •