دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهین حداد به همراه خانواده همسرش

مهین حداد به همراه خانواده همسرش

ردیف پشت، از راست به چپ: اشرف حدادی، فرد ناشناخته به همراه یک کودک (مهناز حدادی) که در آغوش دارد، حشمت سحابی، مهین حداد، اقدس سحابی، مولود خانم و دخترش (مهوش) که در آغوش اوست. ردیف جلو، از راست به چپ: رضا سحابی، هژیر حداد، و منیژه حداد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه حداد رحیمی نژاد
  • متعلق به منیژه حداد رحیمی نژاد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1281A5
  •