دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ثمیله و شهرنوش پارسی پور

ثمیله و شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور در آغوش مادرش، ثمیله (فخرالملوک)، دختر شمس الملوک غفاری (طوبی) و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «ثمیله با شهرنوش. خوش آنروزها»

 • مجموعه ها فرناز بهزادی
 • متعلق به فرناز بهزادی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13100A32
 •