دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ثمیله (فخرالملوک)

ثمیله (فخرالملوک)

ثمیله (فخرالملوک) والا، دختر شمس الملوک غفاری (طوبی) و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس: «تقدیم بهمشیره عزیزم بانو کوکب بهزادی شد تا از نظرش محو نشوم، فخری والا»

 • مجموعه ها فرناز بهزادی
 • متعلق به فرناز بهزادی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 13100A21
 •