دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج میرزا هادی دولت آبادی

و ۱۳۲۶ ق

حاج میرزا هادی دولت آبادی فرزند سید عبدالکریم، متولد اواخر ۱۲۵۷ یا اوایل ۱۲۵۸ ق در دولت آباد اصفهان بود. او ابتدا با خاتمه بیگم (وفات ۱۳۲۳ق) ازدواج کرد. دراواخر عمر، زمانی که همسرش به بیماری مزمنی دچار شد، با یکی از اقوام خود، مرضیه خانم (ملقب به مونس آغا ــ ۱۳۱۲ق - ۱۳۵۵ ش) ازدواج کرد. فرزندان او به ترتیب عبارتند از: میرزا احمد، میرزا یحیی، میرزا علی محمد، میرزا مهدی، میرزا محمدعلی، میرزا رضا، و صدیقه از همسر نخست؛ فخرتاج و قمرتاج از همسر دوم. از بین آنها حاج میرزا یحیی دولت آبادی که از فعالان سیاسی و فرهنگی دوران قاجار و عصر پهلوی اول بود، و صدیقه دولت آبادی که سالها ریاست کانون بانوان ایران را بر عهده داشت شهرت بیشتری دارند. وی به سال ۱۳۲۶ق وفات یافت و در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شد.

حاج میرزا هادی دولت آبادی فرزند سید عبدالکریم، از نوادگان قاضی نورالله شوشتری، متولد اواخر ۱۲۵۷ یا اوایل ۱۲۵۸ ق در دولت آباد اصفهان است. پس از طی دوره مقدماتی تحصیلات علوم دینی در دولت آباد و اصفهان، در سال ۱۲۸۹ ق به عتبات رفت و پس از گذراندن تحصیلات تکمیلی در سال ۱۲۹۴ ق به اصفهان برگشت. او رئیس مدرسه علمیه جلالیه بود اما به دلیل مخالفت‌ برخی از روحانیون اصفهان مدتی این شهر را ترک کرد و چند ماهی را در مشهد و تهران زندگی کرد. سپس به اصفهان بازگشت و در سال ۱۳۰۳ عازم سفر حج شد. اما پس از بازگشت به اصفهان و روبرو شدن دوباره با مخالفان خود در این شهر، در سال ۱۳۰۶ ق. تصمیم به ترک همیشگی آن گرفت و ساکن تهران شد. دولت آبادی ابتدا با خاتمه بیگم (وفات ۱۳۲۳ق)، نوه دختری فیلسوف مشهور، آخوند ملا علی نوری اصفهانی، ازدواج کرد. وی دراواخر عمر خود، زمانی که همسرش به بیماری مزمنی دچار شد، با یکی از اقوام خود، مرضیه خانم (ملقب به مونس آغا ــ ۱۳۱۲ق - ۱۳۵۵ ش) ازدواج کرد. فرزندان او به ترتیب عبارتند از: میرزا احمد، میرزا یحیی، میرزا علی محمد، میرزا مهدی، میرزا محمدعلی، میرزا رضا، و صدیقه از همسر نخست؛ فخرتاج و قمرتاج از همسر دوم. از بین آنها حاج میرزا یحیی دولت آبادی که از فعالان سیاسی و فرهنگی دوران قاجار و عصر پهلوی اول بود، و صدیقه دولت آبادی که سالها ریاست کانون بانوان ایران را بر عهده داشت شهرت بیشتری دارند. وی به سال ۱۳۲۶ق وفات یافت و در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شد. بستن

این شرح حال، خلاصه‌ای است از مدخل «حاج میرزا هادی دولت آبادی» نوشته سید مقداد نبوی رضوی در دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، ۱۳۹۲، با اضافه کردن برخی اطلاعات از شجره نامه صدیقه دولت آبادی در جلد سوم کتاب صدیقه دولت آبادی: نامه ها، نوشته ها، و یادها، ویراستاران مهدخت صنعتی و افسانه نجم آبادی، شیکاگو ۱۳۷۷ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید