دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات متفرقه

مکاتبات متفرقه

مکاتبات متفرقه از جمله: نامه ای از علیمحمد قاسمی که از عالیه خانم [صبح ازل] برای سفر به ایران دعوت کرده و در پشت آن یک دعا است؛ پاکت نامه خطاب به خانم های دولت آبادی به نشانی منزل میرزا محمد علی خان انصاری که پشت آن نوشته شده:«یک قطعه خط از مرحوم آقای والد [میرزا هادی دولت آبادی] است»؛ نامه ای از یک مدرس بنگالی به میرزا یحیی صبح ازل که از او تقاضا می کند کتابهای مربوط به عقاید و احکام و وقایع بابیه را برایش بفرستد تا با مطالعه آن در مورد صحت این دین تصمیم بگیرد؛ سه نامه و یک دعا. نویسنده دو نامه شیخ احمد [روحی کرمانی] است که درباره زندگی خود و میرزا آقاخان کرمانی در زمان اقامتشان در استانبول نوشته است. نامه‌ سوم از افضل‌الملک (جدی افندی)، برادر شیخ احمد روحی، در تاریخ بیست و هفت جمادی‌الثانی هزار و سیصد و سیزده قمری از ایران احتمالا به مقصد قبرس به همسر شیخ احمد روحی یک ماه پس از دستگیری میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی است. این نامه درباره دستگیری و فرستادن شیخ احمد و میرزا آقا خان توسط دولت عثمانی به ایران است؛ رونوشت یک نامه‌ و پاره‌ای از نامه‌ای به دستخط فخرتاج دولت آبادی (با استناد به یادداشت مهدخت صنعتی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1141A3
  •