دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از سمت راست، ردیف جلو: خورشید شیبانی، ناشناخته، ناشناخته، عظمی عدل، امیرزاده خانم، شمس فر؛ ردیف عقب: ناشناخته، ناشناخته، و حبیب نفیسی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A14
  •