دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اکبر خان سالار اسعد

علی اکبر خان سالار اسعد (سالار بهزادی، اسعدی)، پسر بی بی فاطمه و زین العابدین خان سعدالدوله، همسر نصرت خانم عامری و پدر زین‌العابدین، محمد ابراهیم، و عیسی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو