دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فلورا معینیان

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، اوراقی از سی پاره قرآن، نامه‌‌های خانوادگی، اسناد حقوقی و مالی، شامل نکاح‌نامه، بیع‌نامه، صلح‌نامه، و صورت اثاث صندوق‌خانه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ قمری
  • تاریخ دریافت ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 16194
  •