دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی کلانتری (سالار مظفر)

و ۱۳۴۰ ش

همسر اولش حاج خانم (دختر امام جمعه کرمان) بود. او سپس با عشرت الملوک عامری ازدواج کرد، و فرزندان آن دو عبارتند از: عزت الله، نصرت الله، اورانوس، نپتون، روشن، ونوس، مریم (شوخان)، حسین، فیروزه، رضا، و حوری. علی کلانتری در سال ۱۳۴۰ فوت کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو