دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یاسمن کلانتری عامری

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، دستور بافتنی، مجوز و تصدیق، بیع نامه و صلح نامه، و مکاتبات خانوادگی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۲۴ آذر ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 16193
  •