دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الله سالار کلانتری

عزت الله سالار کلانتری، پسر عشرت الملوک عامری و علی کلانتری (سالار مظفر)، ابتدا با سیمین پزشک نیا ازدواج کرد و فزرندان آن دو عبارتند از محمد مهدی، علی محمد، و دلبر. او سپس با معصومه (تاجی) هدایت ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو