دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

افراد به طوری که در عکس مشخص شده‌اند: از راست ردیف اول: مرتضی قلی خان، سردار جنگ [نصیر خان]، امیر افخم [لطفعلی خان]، صمصام السلطنه [نجف قلی خان]، سردار اسعد حاجی علی قلی خان، سردار ظفر [خسرو خان]، سردار اشجه [اشجع، سلطان‌مراد خان]، امیر مجاهد [یوسف خان]، جعفر قلی خان سردار اسعد [سوم]؛ ردیف دوم: سردار اقبال [محمدجواد خان]، حاجی شهاب السلطنه، سالار اعظم [محمدخان]، امیر جنگ [محمدتقی خان]؛ بقیه ناشناخته (بالای سر بعضی افراد نام چند نفر نوشته شده است: اسماعیل موثق، بهادر همایون، معتمد [ناخوانا])

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۴۳.۵ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A22
  •