دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمال جمالیان

معروف به میرزا جمال روضه خوان؛ همسر خانم سلطان؛ صاحب چهار فرزند به نام‌های: میرزا مهدی، میرزا حسن، میرزا محمد، و فاطمه جمالیان.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید