دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول نواب صفوی

همسر آقای امامی (پیشنماز سِده)؛ خواهر کافی (شازده خاله)، سکینه، و زهرا نواب صفوی؛ صاحب یک دختر معروف به عزیز خاله و چهار پسر به نام‌های: نورالله امامی، امام امامی، جعفر امامی، و کمال نواب صفوی. کمال به دلیل علاقه زیادی که به خاله‌اش، کافی (شازده خاله)، داشت اسم فامیل خود را از امامی به نواب صفوی تغییر داد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید