دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرجان ریاحی

مجموعه‌ای از چند عکس، یک شناسنامه، و یک سند ازدواج متعلق به عفت امین زاده به همراه یک مصاحبه صوتی با او که در آن، خاطراتی را از افراد خانواده خصوصا از مادر و عمه پدرش، کافی نواب صفوی (شازده خاله)، بازگو می‌کند.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
  • آخرین ویرایش ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 15164
  •