دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه بابا گنجه محمداوف به کنسولگری روس، ۱۳۳۸ ق

عریضه بابا گنجه محمداوف به کنسولگری روس، ۱۳۳۸ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ شعبان ۱۳۳۸ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A25
  •