دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم و مصالحه میراث آسیه سلطان، ۱۳۴۵ ق

تقسیم و مصالحه میراث آسیه سلطان، ۱۳۴۵ ق

املاک آسیه سلطان، دختر مرحوم حاج شیخ ابوتراب امام جمعه فارس و همسر مرحوم ملاعلی اکبر، شامل املاک موروثی از شیخ ابوتراب پس از مرگ آسیه سلطان میان دخترش کیوان سلطان (یک سهم) و پسرش آقا شیخ محمد حسن سفیه (دو سهم) تقسیم شد. کیوان سلطان به موجب مصالحه نامه ای به تاریخ سوم ربیع الثانی ۱۳۳۳ ق تمامی یک سهم اختصاصی خود را به همسرش، مرحوم کربلایی محمد جعفر پسر عزیز الله، منتقل کرده است. پس از وفات محمد جعفر وراث شرعی او عبارتند از: دو همسر دائم او، کیوان سلطان و بیگم حناء؛ دو دخترش، شمس النساء همسر کربلایی حاجی محمد کازرونی، و خانم رباب؛ و سه پسرش، میرزا محمد علی، میرزا محمد حسین، و میرزا محمد. وراث کربلایی محمد جعفر (میرزا محمد علی، و همچنین از جانب میرزا محمد حسین اخوی خود) سهم خودشان و حجت الاسلام حاجی شیخ عبدالنبی، قیم شرعی شیخ محمد حسن سفیه به نیابت از او سهمش را به ازای مبلغ هفتصد تومان به شیخ ضیاءالدین عمادالشریعه، پسر حاجی شیخ ابوتراب عمادالشریعه، می فروشند. کیوان سلطان صحت این مصالحه را تصدیق کرده است. شیخ ضیاءالدین در همان مجلس بخشی از این ملک را به مبلغ سیصد و پنجاه تومان وجه نقد به شیخ ابوالخیر فرزند شیخ محمد فروخت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌الحجه ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۸۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14130A8
  •