دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعیین حدود خانه میرزا محمد صادق و تعیین سهم وراث شیخ ابوتراب، ۱۲۷۲ ق

تعیین حدود خانه میرزا محمد صادق و تعیین سهم وراث شیخ ابوتراب، ۱۲۷۲ ق

تعیین حدود خانه بزرگ آقا میرزا محمد صادق [احتمالا پسرعموی شیخ ابوتراب]، تعیین سهم [برادران و پسر عمو هایش] و تعیین سهم وراث شیخ ابوتراب: شیخ محمد حسین، شیخ محمد هاشم، و شیخ زین العابدین [برادران شیخ ابوتراب]، اولیای فرزندان صغیر شیخ ابوتراب؛ شیخ یحیی به وکالت از فرزندان کبیر؛ و داعی عبدالرضا به وکالت از همسر شیخ ابوتراب [عزت نساء بیگم]، دختر حاج میر مؤمن، در مورد سهام مصالحه کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ ذی‌القعده ۱۲۷۲ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A2
  •