دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

افراد شناخته شده در این عکس بر حسب شماره گذاری در تصویر دوم: ۳- پروانه وزیری (دختر شاه زنان و علی اصغر وزیری) ۵- مریم وزیری (دختر موسی خان) ۸- حاج عبدالله خان وزیری (برادر موسی وزیری) ۹- شاید فریده وزیری (دختر شاه زنان و علی اصغر وزیری) ۱۰- علی اصغر وزیری ۱۲- شاید شیده وزیری (دختر شاه زنان و علی اصغر وزیری)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14129A43
  •